Gå till innehåll

Myndighetsnämnder

Myndighetsnämnden ansvarar för den kommunala myndighetsutövningen utifrån de lagar och förordningar som riksdagen och regeringen har fastställt. Nämnden arbetar även utefter de lokala föreskrifter och policy som kommunfullmäktige har beslutat om.

Myndighetsnämnd Bygg och miljö

Myndighetsnämnden Bygg och miljö hanterar de myndighetsärenden som rör enskilda personer inom områdena bygg och miljö.

Nämnden beslutar i ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild person. Det innebär att nämnden för enskild person beslutar om förmån, rättighet, skyldighet eller liknande.

För Myndighetsnämnd Bygg och Miljö har fullmäktige fastställt ett reglemente och nämnden består av fem ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande samt två ersättare.

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg

Myndighetsnämnden Lärande och Omsorg hanterar de myndighetsärenden som rör enskilda personer inom områdena vård och omsorg samt barn och utbildning. Besluten som tas i nämnden är enligt socialtjänstlagen och den kommunala hälso- och sjukvården, men också beslut inom utbildningsområdet.

Nämnden beslutar i ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild person. Det innebär att nämnden för enskild person beslutar om förmån, rättighet, skyldighet eller liknande.

För Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg har fullmäktige fastställt ett reglemente och nämnden består av fem ledamöter, varav en ordförande och en vice ordföra nde samt två ersättare.

Gemensamma servicenämnder

Ekonomi/personal (Vårgårda huvudman)

För Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal har fullmäktige fastställt ett reglemente och nämnden har från Vårgårda kommun en ledamot, som är ordförande, samt en ersättare.

IT/växel/telefoni (huvudman Herrljunga)

För Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefoni har fullmäktige fastställt ett reglemente och nämnden har från Vårgårda kommun en ledamot, som är vice ordförande, samt en ersättare.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-12
Senast uppdaterad: 2023-10-12
Sidansvarig: Pontus Lilja