Gå till innehåll

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Vart fjärde år väljer vårgårdaborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet.

Fullmäktige kan sägas vara den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. Alla frågor som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i en nämnd och i kommunstyrelsen.

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel:

 • Mål och riktlinjer för verksamheten
 • Kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
 • Årsredovisning och ansvarsfrihet
 • Nämndernas organisation och verksamhet
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder
 • Vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet
 • Ekonomisk ersättning till de politiskt förtroendevalda
 • Fullmäktige beslutar även om kommunalt partistöd.

I Vårgårda kommunfullmäktige fördelas 41 mandat baserat på valresultatet.

Sammanträden sker i regel i Kulturen på Allégatan 24, Vårgårda. Varje år förlägger kommunfullmäktige ett sammanträde till en annan plats, en annan verksamhet som studiebesök.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Sammanträdestider

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande Susanna Tingbratt (KD), Birgit Kullingsjö (C) 1:e vice ordförande samt Margaretha Johansson (S) 2:e vice ordförande.

Presidiet är en egen beslutsinstans och är den instans som utgör särskild budgetberedning för kommunrevisionens budget.

Mandatfördelning

Kommunfullmäktige i Vårgårda består av 41 ledamöter, vid allmänt val 2022 blev fördelningen av mandat (vilket ger plats i fullmäktige) följande:

 • Socialdemokraterna 10
 • Moderaterna 7
 • Centerpartiet 7
 • Liberalerna 2
 • Sverigedemokraterna 6
 • Kristdemokraterna 5
 • Vänsterpartiet 2
 • Miljöpartiet 2

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-02-06
Senast uppdaterad: 2024-02-06
Sidansvarig: Pontus Lilja