Gå till innehåll

Detaljplan för Hallaberget

3D-skiss över föreslagen bebyggelse i olika höjder

Bostäder i centrum- och stationsnära läge strax söder om järnvägen.

Planområdet

Området är beläget centralt i Vårgårda tätort. Det avgränsas av mindre flerbostadshus i norr och villabebyggelse i övriga väderstreck, som i sin tur ligger innanför Adolf Ericssons gata, Djupedalsgatan, Hedåsgatan och Drottninggatan. Området utgörs av de övre delarna av ett skogklätt berg. Områdets storlek är cirka 4,5 hektar.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder i flerbostadshus och gruppbyggda småhus nära Vårgårda centrum och stationsområdet.

Bakgrund

Vårgårda kommun har initierat detaljplaneläggning av området. Planläggningen sker i samarbete mellan Vårgårda kommun och den aktuella exploatören. Planförslaget avviker något från kommunens översiktsplan.

Aktuellt skede i planprocessen: Antagande

Granskning för planen är avslutad och antagandehandlingar har tagits fram. Kommunfullmäktige beslutade om återremiss 2021-11-10.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-16
Senast uppdaterad: 2023-10-16
Sidansvarig: Ida Bryngelsson